SMS MARKETING 

De MM-tools sms module is een professioneel sms marketing pakket. 
Met deze software kan u sms mailings opmaken, verzendingen klaarmaken en versturen naar relevante contacten uit uw adressenbestand, verzendingen archiveren, telefoonnummers importeren en koppelen aan groepen en/of interesses en tenslotte uw campagne evalueren en bijsturen op basis van uitgebreide statistieken.

SMS campagne opzetten sms campagne gericht verzenden
Met de MM-tools sms module stelt u op eenvoudige wijze een professionele sms van maximum 160 karakters op en verzendt deze naar een onbeperkt aantal bestemmelingen in één keer.
De MM-tools sms module voorziet de mogelijkheid om telefoonnummers te koppelen aan groepen (bijvoorbeeld studenten, leerkrachten, alumni, ...) en aan interesses (bijvoorbeeld praktische mededelingen, naschoolse activiteiten, reglement, ...) zodat uw sms campagne gericht verzonden kan worden.
bestand met telefoonnummers importeren Verzendinformatie en statistieken
Bestaande telefoonnummers kunnen op eenvoudige wijze in de MM-tools sms module worden geïmporteerd als een csv-bestand (instructies in de handleiding)
Na verzending van een sms campagne kan u volgende informatie raadplegen:

Onderwerp sms
Aanmaak datum en uur
Verzend datum en uur
Verzonden naar (aantal) leden
Aantal afgeleverd
Aantal geopend
Aantal gebounced (= foutief telefoonnummer)
Aantal niet verzonden